Unik teknik

EPS (luftig) och PIR (kompakt)

EPS, expanderad polystyren, består av små kulor som smälts samman under värme och tryck. EPS har god isoleringsförmåga då den består till 98% av innesluten luft. Den har även hög fukttålighet och ger därför ett bra skydd mot kyla, vind, fukt och mögel.

EPS är 100% återvinningsbart. En hållbar lösning för fossilfri solenergi. Den bästa kombinationen och lösningen tycker vi!

PIR (fast polyuretanskum) är ett av de mest effektiva högpresterande isoleringsmaterialen som möjliggör mycket effektiva energibesparingar med minimal utrymmesanvändning. PIR är en plast med slutna celler. Den används som ett fabrikstillverkat termiskt isoleringsmaterial i form av isoleringspaneler och i kombination med olika fasta fasadbeklädnader som ett konstruktionsmaterial eller sandwichpanel. För tunnare materialtjocklekar erbjuder PIR optimal termisk isolering tillsammans med en exceptionell fördel för utrymmesanvändning. För arkitekter och planerare, ger PIR oanade möjligheter till kreativa isoleringslösningar från källare och väggar till innertak och tak.

PIR är idealiskt för en byggnadsapproach med fokus på lättvikt, lågenergi eller nollenergi (passiva hus).

Magna Board eller Plywood

Ytskiktet på våra hus och byggnader är så kallad Magna Board (Magnesiumoxid Board eller MgO Board), ett tekniskt avancerat byggmaterial som ger överlägsen prestanda i varje kategori jämfört med traditionella trä, gips och/eller cement baserade produkter. Magna Board är nästan ogenomtränglig för eld, vatten, insekter och kan ej mögla, är giftfri, icke brandfarligt och icke brännbart; är hållbart, hävdat är dimensions stabilitet – även när det är vått och har exceptionell bindningsyta.

Magna Board är en mineralbaserad grön byggprodukt, det är homogent – ingen delaminering. Magna Board produkter kan ha en positiv inverkan på din familjs hälsa och med säkerhet samtidigt förlänga livslängden på din investering.

Produktion av SIP-element i GRHs fabrik

Produktion av SIP-element i GRHs fabrik

SIP-elementen sammanfogas till moduler i dimensionerna 3 m på bredd, 5-11 m längd och 3 m höga. Golv och tak är 200-500 mm tjocka och med en utsida av galvaniserat stålplåt. Väggarna är 100-300 mm och med 12 mm Magna Board skivor på båda sidor. Elementen är sammanfogade med galvaniserade plåtprofiler för styrka, låg vikt och minimal påverkan av fukt.

SIP är inte en ny byggteknik utan har använts och forskats kring sedan 1930-talet. Mest spridd är tekniken i USA där den nyligen blev relativt omtalad då det efter orkanen Katarinas härjningar i södra USA sades att byggnader som uppförts med SIP-teknik stod kvar i större utsträckning än byggnader uppförda med hjälp av andra tekniker.

Tekniska fördelar med vår teknik och fastigheterna som byggs med SIP-element:

 • Följer Boverkets normer och regler
 • Kort leverans- och byggtid
 • Låg energianvändning
 • Minimal byggtrafik
 • Fullt återvinningsbara
 • Den totala byggtiden blir kortare då arbete på byggplatsen kan utföras samtidigt som huset byggs i fabriken
 • Möjlighet till en helt flexibel planlösning då konstruktionen är självbärande vilket medför att oanade innetakshöjder kan skapas utan synliga balkar
 • Effektivt byggsystem
 • Billigare och bättre isolering
 • Fukt kan kontrolleras under konstruktionen
 • Byggmaterial är oorganiska och kan därför inte dra till sig fukt (mögelfritt)
 • Allergifria
 • Högsta brandklass (A1, E160)
 • Hög flexibilitet på design för kunden
 • Mindre avfall
 • Bättre arbetsförhållanden för dem som bygger
 • Starkare, tryggare och mer hållfasta byggnader