Grönt byggande är det begrepp som används för att beskriva ett mer miljöanpassat och framtidsinriktat byggande som innefattar mer än dagens standard och lagkrav.

För oss på Avis Building Technologies är grönt byggande hela tillvägagångssättet och inkluderar även mindre transporter och byggavfall. Bygg med våra SIP-paneler och bidra med upp till 60% mindre koldioxidutsläpp årligen!

På AVIS Building Technologies ser vi grönt byggande ur fler synvinklar. För oss innefattar begreppet hela kedjan där vi vill minimera avtrycket och spillprodukter på alla plan i processen från idé/design till platsbygget. SIP-paneler kan också återvinnas för att användas som mattunderlag, ljudisolering och förpackningsmaterial eller som ett tillsatsmedel för vissa golvbeläggningar och mycket annat. De återstående harts och magnesiumskivorna kan reduceras till pulver som används för att göra nya magnesiumskivor.

De isolerande skumkärnorna som används i SIP-paneler är gjorda av 98% luft och kräver endast en liten mängd oljebiprodukt för produktion. Alla SIP-panelernas skumkärnmaterial tillverkas med användning av icke-CFS-jäsmedel, med andra ord – vatten.

Byggavfall, som uppskattas till 30% av all deponi, är nästan helt eliminerade vid byggnad med SIP-paneler på grund av att största delen av tillverkningen bygger på standardmått, som gör att spill inte uppstår. Eventuella spill-produkter/avfall som genereras i anläggningen kan återvinnas för att göra andra skumprodukter.

Det uppskattas en 95% minskning av buller vid konstruktion av SIP-paneler samt det faktum att inga skadliga ångor avges. Eftersom tillverkningen är snabb och ett minimum av maskiner används, samt att byggtiden är mycket snabb och leder till mindre trafik runt byggplatser så bidrar det också till det positiva resultatet! Dessutom minskar luftföroreningar kring byggplatsen också kraftigt med denna metod.

Vi berättar gärna mer om vårt hållbara byggande